English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

مطالعات فنی و اقتصادی

کارشناسان این واحد با بررسی وضعیت بازار، تکنولوژی تولید، روند قیمت ها و انجام محاسبات اقتصادی و مالی با بهره گیری از نرم افزارهای روز دنیا نظیر نرم افزار ComfarIII شرایط پروژه ها را آنالیز نموده و در صورتی که طرح از نقطه نظر بازار، فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی دارای توجیه باشد گزارش توجیهی جهت استفاده سرمایه گذار و بانک ارائه خواهد گردید.

نظارت

وظیفه این قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های صنعتی و معدنی با استفاده از نرم افزار بین المللی پریماورا (Primavera ) می باشد. سیستمی که در مورد نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها اعمال می گردد از سه بخش برنامه ریزی، اجرایی و ارزش یابی و کنترل تشکیل شده است.

مطالعات امکان سنجی

کارشناسان شرکت در این بخش با بررسی وضعیت بازار، تکنولوژی تولید، روند قیمتها و انجام محاسبات اقتصادی و مالی با بهره گیری از نرم افزارهای روز دنیا نظیر نرم افزار ComfarIII شرایط پروژه ها را آنالیز نموده و در صورتی که طرح از نقطه نظر بازار، فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی دارای توجیه باشد گزارش توجیهی جهت استفاده سرمایه گذار و بانک ارائه خواهد گردید.

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144