English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

 

عیار ماده معدنی و کانی های مزاحم همراه آن در خوراکی که برای کارخانه های فرآوری فرستاده میشود حتماً باید در حد مشخص و ثابتی باشد که در صورت رعایت نکردن این استانداردها از قیمت ماده معدنی کاسته می شود.

عیار ماده معدنی و کانی های مزاحم همراه آن در خوراکی که برای کارخانه های فرآوری فرستاده میشود حتماً باید در حد مشخص و ثابتی باشد که در صورت رعایت نکردن این استانداردها از قیمت ماده معدنی کاسته می شود. واحد کنترل کیفی بر اساس نقشه های زمین شناسی و بلوک مدل عیاری توده معدنی که به طور روزانه با توجه به نتایج حاصل از چالهای آتشباری بروزدرآوری می شوند، مناطق مورد نیاز جهت استخراج روزانه و تناژ بارگیری از هر یک را برای تامین خوراک استاندارد مورد نیاز کارخانه تعیین می کند.

  • نظارت کامل برفعالیتهای استخراجی و نحوه استخراج ماده معدنی
  • کنترل دقیق عیاری خوراک ورودی به کارخانه فرآوری
  • به روز رسانی بلوک مدل ماده معدنی بر اساس اطلاعات بدست آمده از چالهای آتشباری
  • تهیه بانکهای اطلاعاتی و انجام محاسبه خطای مجاز وداده های آزمایشگاهی

 

 

    2 مرداد 1398     |     905 |
 

 

دیدگاه کاربران

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144