English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

 

واحد طراحی معدن این شرکت با استفاده از جدیدترین نرم افزارها و با استفاده از دانش فنی و تجربه کارشناسان مربوطه قادر است خدمات مختلف طراحی معادن را با اعمال پارامترهای اقتصادی به انجام برساند.

واحد طراحی معدن این شرکت با استفاده از جدیدترین نرم افزارها و با استفاده از دانش فنی و تجربه کارشناسان مربوطه قادر است خدمات مختلف طراحی معادن را با اعمال پارامترهای اقتصادی به انجام برساند.

 • تهیه مدل سه بعدی توده معدنی
 • طراحی پیت بهینه بر اساس بررسیهای فنی و اقتصادی
 • تهیه طرحهای بلند مدت و کوتاه مدت استخراجی
 • طراحی شبکه های حفاری و آتشباری
 • انجام پروژه های نقشه برداری
 • تهیه انواع گزارشهای تولید
 • مطالعات پایداری شیب دیواره های معدن
 • تعیین مدل توزیع عیار عناصر و محاسبه فاکتور های آماری آنها
 • انجام آزمونهای آماری و محاسبه دامنه اطمینان داده ها ی عیاری در سطح اعتماد و معلوم
 • انجام تخمین ذخیره به روشهای مختلف
 • تعیین عیار حد برای مناطق کم عیار و پر عیار و تخمین واریانس خطا

 

 

نرم افزارهای مورد استفاده در واحد آبشناسی:

 • نرم افزار GEMCOM 6.1
 • نرم افزار Whittle 3.4
 • نرم افزار Udec
 • نرم افزار Flac

 

 

    2 مرداد 1398     |     885 |
 

 

دیدگاه کاربران

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144