English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

 

یکی از واحدهای تخصصی این شرکت واحد نقشه برداری می باشد که با در اختیار داشتن تیمهای مجرب و متخصص با به کارگیری جدیدترین تجهیزات نقشه برداری پروژه های زیادی را در این زمینه به انجام رسانده است.

یکی از واحدهای تخصصی این شرکت واحد نقشه برداری می باشد که با در اختیار داشتن تیمهای مجرب و متخصص با به کارگیری جدیدترین تجهیزات نقشه برداری پروژه های زیادی را در این زمینه به انجام رسانده است.

این شرکت دارای سوابق مختلف در تهیه نقشه های توپوگرافی (با مقیاس های 1:1000، 1:5000 و ... در مناطق مختلف کشور)، کار با سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و ... می باشد که توانمندی ها و پروژه های اتمام یافته در ادامه آمده است.

 • تهیه نقشه های توپوگرافی در مقیاسهای مختلف جهت پروژ ه های معدنی و عمرانی
 • تهیه نقشه از عکسهای هوایی
 • تهیه نقشه های هیدروگرافی
 • تفکیک و تسطیح اراضی
 • برداشت وتهیه پلان رقومی
 • برداشت و تهیه مقاطع طولی و عرضی
 • طراحی پلان اجرائی منطبق برطرح تفضیلی
 • طراحی خط پروژه و پیاده کردن مسیر
 • تعیین مختصات نقاط و پیاده کردن در محل
 • مساحی


تجهیزات واحد نقشه برداری

کلیه عملیاتهای نقشه برداری با استفاده از بهترین و دقیق ترین تجهیزات نقشه برداری انجام می گردد. تمام دستگاههای نقشه برداری در فواصل زمانی مشخص کالیبره می شوند تا خطاهای ناشی از دستگاه به حداقل ممکن برسد.

 


نرم افزارهای تخصصی تیم نقشه برداری

با توجه به دیدگاه شرکت در زمینه استفاده از جدیدترین نرم افزارها و سخت افزارهای موجود، آخرین نسخه های نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز واحد نقشه برداری را خریداری نموده است.

 • نرم افزار AutoCAD 2007
 • نرم افزار AutoCAD Land 2007
 • نرم افزار SDRMAP ver.8.01
 • نرم افزار MicroStation, ver.8
 • نرم افزار ArcGIS, ver.9.2
 • نرم افزار Surfer, ver.8

 

 

 

    2 مرداد 1398     |     906 |
 

 

دیدگاه کاربران

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144