English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

 

اکتشاف موفق کانسارها نیاز به ابزارها و روش های متعدد دارد. نقشه های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ‌ژئوفیزیک، دورسنجی و ... بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌سازند.

دورسنجی

اکتشاف موفق کانسارها نیاز به ابزارها و روش های متعدد دارد. نقشه های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ‌ژئوفیزیک، دورسنجی و ... بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌سازند. ‌نقشه های دگرسانی حاصل از مطالعات دورسنجی یکی از حلقه های مهم عملیات اکتشافی به شمار می‌رود. این نقشه ها بهترین ردیاب کانسارها خصوصا کانسارهای ناپیدا در سطح، فرسایش یافته(مثلا اکسید شده) و با عیار سطحی کم می‌باشند.

 

 

به عنوان نمونه شناسایی هماتیت و یا رس‌های درجه حرارت بالا در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری و طلای اپی‌ترمال کاملا کلیدی است. تهیه این نقشه ها با دقت بالا توسط عملیات نمونه‌برداری صحرایی و آنالیز کانی‌شناسی(XRD) روشی فوق العاده پرهزینه و در سطح وسیع تقریبا غیرممکن می باشد. لذا استفاده از ابزارهای نوین اکتشافی مانند داده‌های فراطیفی، ‌می تواند وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف باشد. زیرا بدین ترتیب علاوه بر دقت بسیار بالا، ‌در وقت و هزینه نیز صرفه جویی می‌شود.

 

 

 

 

 

    1 مرداد 1398     |     964 |
 

 

دیدگاه کاربران

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144