English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

 

با توجه به هزینه بالای عملیات اکتشاف معادن، معمولاً در اولین مراحل اکتشافی و پیش از شروع عملیات حفاری، از عملیات ژئوفیزیک به منظور تعیین وضعیت اولیه توده معدنی و بررسی های اولیه فنی و اقتصادی و در نهایت تعیین محل های حفاری استفاده می شود.

علاوه بر این بسیاری از ذخایر بزرگ معدنی در زیر سطح زمین مدفون شده اند و با روش های معمول پی جویی نمی توان به وجود آنها پی برد اما با استفاده از روش های ژئوفیزیکی هوایی می توان به اکتشاف این ذخایر معدنی پرداخت.

تیم ژئوفیزیک واحد اکتشاف و زمین شناسی شرکت مهندسی معدن دی یزد توسط کارشناسان شرکت و با بهره گیری از مشاوره اساتید دانشگاهی، تاکنون اقدام به انجام دهها پروژه عملیات ژئوفیزیک در مناطق مختلف کشور نموده است.

اهم فعالیت های این بخش عبارتند از:

• بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی و تعیین مناطق امیدبخش

• طراحی شبکه برداشت ژئوفیزیک

• تعیین محل حفر گمانه های اکتشافی با توجه به نقشه های ژئوفیزیک.

 

 

نرم افزارهای Geosoft و Surfer از جمله نرم افزارهای مورد استفاده در بخش ژئوفیزیک شرکت معدن دی یزد می باشد.

روش های ژئوفیزیکی شامل موارد زیر می باشد:

• مگنتومتری: از خاصیت مغناطیسی بعضی مواد معدنی مثل آهن در این روش استفاده می شود.

• گراویمتری: بر اساس تفاوت چگالی مواد معدنی با سنگهای همجوار می توان به وجود بعضی مواد مثل نیکل پی برد.

• لرزه نگاری: مبتنی بر خواص الاستیک (کشسانی) سنگها در محیط مورد مطالعه‌ می باشد.

• ژئوالکتریک: وابسته به خواص الکتریکی زمین مورد مطالعه‌ می‌باشند. از این روش در اکتشاف مس و ردیابی مسیر آب های زیرزمینی استفاده می شود.

• رادیومتری: از خاصیت رادیواکتیو سنگهایی مثل اورانیوم در این روش استفاده می شود.

 

 

 

    1 مرداد 1398     |     907 |
 

 

دیدگاه کاربران

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144