English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

محیط زیست

واحد مطالعات زیست محیطی

واحد مطالعات زیست محیطی شرکت مهندسی کوشا معدن با هدف خدمت رسانی به استان و منطقه جنوب شرق در زمینه های زیست محیطی مدیریت شهری و توسعه پایدار فعالیتهای خود را آغاز نموده و امیدوار است بتواند قدمهای موثری در این مورد بردارد. در این راستا شرکت صنعت و معدن دی یزد با بهره گیری از نیروهای متخصص و کادر مجرب دانشگاهی و اجرایی در نظر دارد بحول و قوه الهی و با تکیه بر توانمندیهای خود در علوم مختلف مهندسی محیط زیست و برنامه ریزی و مدیریت شهری و با اشراف و آگاهی کامل نسبت به آخرین دستاوردهای نوین و موثر و کارآمد زیست محیطی در عرصه بین المللی و همچنین با حساسیت و واقع بینی در خصوص مسائل پیرامون و سیستم های حیات بخش منابع اکولوژیک استان و کشور با بینشی فراگیر و با تعهد رعایت شئون و اخلاق مهندسی نسبت به اجرای وظایف ذیصلاحیت خود به نحو شایسته اقدام نماید.

این واحد قادر است تمامی مراحل ارزیابی اثرات و عملکرد زیست محیطی پروژه های صنعتی، معدنی و تولیدی را با بالاترین استانداردهای ملی و بین المللی به انجام برساند. بررسی آلودگی های آب، خاک، هوا، صدا، مدیریت مواد زائد جامد و ارزیابی توان زیست محیطی و آمایش سرزمین، مطالعات اکولوژیک و بیولوژیک حیات وحش و گونه شناسی طرحهای فضای سبز شهری از دیگر فعالیتهای این واحد میباشد.

  • ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA )
  • ارزیابی عملکرد زیست محیطی
  • مدیریت مواد زائد شهری
  • ارزیابی توان زیست محیطی و آمایش سرزمین
  • تهیه طرح گونه شناسی گیاهی طرحهای توسعه فضای سبز شهری

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144